ΑΠΟΤΥΠΩΜΑ

Είμαι εμπορικός αντιπρόσωπος σύμφωνα με το άρθρο 84 HGB και ως εκ τούτου εργάζομαι στην TELIS FINANZ Vermittlung AG.

Η διεύθυνσή μου:
Isaak Tataridis
Candidplatz 11
D-81543 Μόναχο
Τηλέφωνο: +49 173 588 7337
Ή: +49 89 444 29 371
E-Mail: Isaak.finanz@gmail.com

Είμαι ασφαλιστής με άδεια σύμφωνα με την §34 d Abs. 1 GewO, Ομοσπονδιακή Δημοκρατία της Γερμανίας.

Εγγραφείτε αρ.
Εποπτική αρχή:
IHK για Μόναχο και Oberbayern
Max-Joseph-Straße 2
80333 Μόναχο
Τηλέφωνο: +49 89 5116-0
Φαξ: +49 89 5116-1306
www.ihk-muenchen.de

Όσον αφορά την κατάσταση και τη θέση του ασφαλιστικού πράκτορα, ενημερώνω ότι δεν υπάρχει συμμετοχή από ή σε ασφαλιστικές εταιρείες.

Εγγραφή μεσίτη:
Η εγγραφή μπορεί να ελεγχθεί στο κοινό σώμα των αρχών εγγραφής. Γερμανικό Εμπορικό και Βιομηχανικό Επιμελητήριο
Breite Straße 29
10178 Βερολίνο
Τηλέφωνο: +49 180 6005850
(Σταθερή τιμή 0,20 € / κλήση · μέγιστες τιμές κινητού τηλεφώνου 0,60 € / κλήση)
www.vermittlerregister.info

Είμαι μέλος του IHK για το Μόναχο και το Oberbayern
Max-Joseph-Straße 2
80333 Μόναχο
Τηλέφωνο: +49 89 5116-0
Φαξ: +49 89 5116-1306
www.ihk-muenchen.de

Επαγγελματικοί κανονισμοί:
- § 34 d GewO
- §§ 59 – 68 VVG
- VersVermV

Οι επαγγελματικοί κανονισμοί μπορούν να προβληθούν στον ιστότοπο www.gesetze-im-internet.de που διαχειρίζεται το Ομοσπονδιακό Υπουργείο Δικαιοσύνης και jur GmbH.

Διαχείριση παραπόνων:
Δεν είστε απόλυτα ικανοποιημένοι με μία από τις υπηρεσίες μας; Τότε ενημερώστε μας.
Η ικανοποίησή σας και η συνεχής αναθεώρηση των διαδικασιών μας είναι πολύ σημαντικά για εμάς.
TELIS FINANZ AG
Ziegetsdorfer Straße 116
93051 Ρέγκενσμπουργκ
qm@telis-finanz.de
Τηλέφωνο: +49 941 6022-240
Φαξ: +49 941 6022-4240

Σας ευχαριστούμε που μας δώσατε την ευκαιρία να επιλύσουμε το παράπονό σας.

ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΤΗΤΑ

Γενικά

Η προστασία του απορρήτου σας είναι ιδιαίτερα σημαντική για το ISAAK FINANZ. Αυτό φυσικά ισχύει και για τον χειρισμό των δεδομένων σας κατά την επίσκεψή σας στον ιστότοπο ISAAK FINANZ.

Αντιμετωπίζουμε τις πληροφορίες σας ως αυστηρά εμπιστευτικές και φυσικά τηρούμε τους κανονισμούς προστασίας δεδομένων κατά το χειρισμό των δεδομένων σας. Όλα τα ISAAK FINANZ οι εργαζόμενοι υποχρεούνται να διατηρούν το απόρρητο των δεδομένων.

Με την ακόλουθη δήλωση προστασίας δεδομένων, θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε για την προστασία δεδομένων μας κανονισμούς και το πεδίο της συλλογής, επεξεργασίας και χρήσης προσωπικών δεδομένων στο Ιστότοπος ISAAK FINANZ.

Υπεύθυνος φορέας κατά την έννοια των νόμων περί προστασίας δεδομένων, ιδίως των γενικών δεδομένων Ο κανονισμός προστασίας, είναι:

Τι συμβαίνει με τα δεδομένα σας;

1. Πεδίο εφαρμογής

Η ISAAK FINANZ συλλέγει, αποθηκεύει ή επεξεργάζεται δεδομένα μόνο για δικούς της επιχειρηματικούς σκοπούς.
Τα προσωπικά δεδομένα υποβάλλονται σε επεξεργασία στο βαθμό που είναι απαραίτητο να παρέχονται υπηρεσίες ή περιεχόμενο, καθώς και μια λειτουργική ιστοσελίδα.

2. Νομική βάση

Κατά κανόνα, τα προσωπικά σας δεδομένα θα υποβάλλονται σε επεξεργασία μόνο με τη συγκατάθεσή σας, εκτός εάν Δεν είναι δυνατόν να το αποκτήσετε εκ των προτέρων για πρακτικούς λόγους και η επεξεργασία επιτρέπεται από το νόμο. Στο βαθμό που λαμβάνουμε τη συγκατάθεσή σας για την επεξεργασία προσωπικών δεδομένων, Το άρθρο 6 παράγραφος 1 στοιχείο α) του GDPR χρησιμεύει ως νομική βάση.
Στο βαθμό που η επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων είναι απαραίτητη για την εκπλήρωση ενός νομικού υποχρέωση στην οποία υπόκειται η εταιρεία μας, το άρθρο 6 παράγραφος 1 στοιχείο γ) το DSGVO χρησιμεύει ως νομική βάση.
Σε περίπτωση που απαιτούνται ζωτικά συμφέροντα του υποκειμένου των δεδομένων ή άλλου φυσικού προσώπου επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, το άρθρο 6 παράγραφος 1 στοιχείο δ) DSGVO χρησιμεύει ως νομική βάση.
Εάν η επεξεργασία είναι απαραίτητη για τη διαφύλαξη έννομου συμφέροντος της εταιρείας μας ή τρίτων και εάν τα συμφέροντα, τα θεμελιώδη δικαιώματα και οι ελευθερίες του υποκειμένου των δεδομένων μην ξεπερνάτε το πρώτο αναφερόμενο ενδιαφέρον, Art. 6 (1) (στ) Το DSGVO χρησιμεύει ως νομική βάση για την επεξεργασία.
Για σε περίπτωση που τα ζωτικά συμφέροντα του υποκειμένου των δεδομένων ή επεξεργασία προσωπικών δεδομένων από άλλο φυσικό πρόσωπο Απαιτήστε δεδομένα, Art. 6 (1) (στ) DSGVO Νομική βάση.
Είναι η επεξεργασία για τη διατήρηση α έννομο συμφέρον της εταιρείας μας ή τρίτου μέρους απαιτούνται και υπερτερούν των συμφερόντων, των θεμελιωδών δικαιωμάτων και Οι θεμελιώδεις ελευθερίες του ενδιαφερομένου δεν επηρεάζουν το πρώτο αναφερόμενο συμφέρον AArt. 6 (1) (στ) Το DSGVO χρησιμεύει ως νομική βάση για το Επεξεργασία.

Ποια δεδομένα συλλέγουμε / επεξεργαζόμαστε / χρησιμοποιούμε;

Κατ 'αρχήν, μπορείτε να καλέσετε τον ιστότοπο ISAAK FINANZ χωρίς παροχή οποιωνδήποτε προσωπικών πληροφοριών. Ωστόσο, η επίσκεψή σας στο μας ο ιστότοπος θα καταγραφεί. Κάθε φορά που επισκέπτεστε τον ιστότοπό μας, το Το σύστημα συλλέγει αυτόματα δεδομένα και πληροφορίες από το σύστημα υπολογιστή του υπολογιστή που καλεί. (Λειτουργικό σύστημα, Διεύθυνση IP, ημερομηνία και ώρα πρόσβασης, τύπος προγράμματος περιήγησης, όνομα του σελίδα που ζητήθηκε, αριθμός δεδομένων που μεταφέρθηκαν, κοινοποίηση της αν η κλήση ήταν επιτυχής, πληροφορίες σχετικά με το πρόγραμμα περιήγησης που χρησιμοποιείτε, πληροφορίες σχετικά με το λειτουργικό σύστημα, αριθμός επισκέψεις, μέση διάρκεια διαμονής και διεύθυνση URL παραπομπής, εάν ισχύει). Τα δεδομένα αποθηκεύονται επίσης στα αρχεία καταγραφής του συστήματός μας. Αυτά τα δεδομένα δεν αποθηκεύονται μαζί με άλλα προσωπικά δεδομένα του χρήστη. Η προσωρινή αποθήκευση της διεύθυνσης IP από το σύστημα για τη διάρκεια της συνεδρίας είναι απαραίτητη για να είναι δυνατή η παράδοση του ιστότοπου στον υπολογιστή του χρήστη. Για το σκοπό αυτό, η διεύθυνση IP του χρήστη πρέπει να αποθηκευτεί κατά τη διάρκεια της συνεδρίας.

Για να μπορέσουμε να βελτιώσουμε το Διαδίκτυο ISAAK FINANZ προσφορά με στοχευμένο τρόπο, δεδομένα σχετικά με τη χρήση του ISAAK FINANZ Η προσφορά στο Διαδίκτυο συλλέγεται σε ανώνυμη μορφή (παρακολούθηση). Αυτό οι πληροφορίες χρησιμοποιούνται αποκλειστικά για στατιστικούς σκοπούς και για ο σχεδιασμός με βάση τις ανάγκες της ιστοσελίδας μας. Εσείς ως χρήστης παραμένετε ανώνυμοι.

Στην ιστοσελίδα μας σας προσφέρουμε την ευκαιρία να εγγραφείτε παρέχοντας προσωπικά δεδομένα (όνομα, διεύθυνση email) για να λάβετε ορισμένα υπηρεσίες / περιεχόμενο. Ως μέρος της διαδικασίας εγγραφής στο μας στον ιστότοπο, συναινείτε στη λήψη μηνυμάτων ηλεκτρονικού ταχυδρομείου από το ISAAK FINANZ. Αυτά τα e-mail περιέχουν, για παράδειγμα, πληροφορίες ή συμβουλές. Για την επεξεργασία των δεδομένων, λαμβάνεται η συγκατάθεσή σας ως μέρος της διαδικασίας εγγραφής και γίνεται αναφορά σε αυτήν τη δήλωση προστασίας δεδομένων. Θα χρησιμοποιήσουμε τα προσωπικά σας δεδομένα, τα οποία επεξεργαζόμαστε για την αποστολή τα e-mails, αποκλειστικά για το σκοπό αυτό και τα διαβιβάζουν μόνο εσωτερικά στον υπεύθυνο φορέα του ISAAK FINANZ, αλλά μην τα διαθέτετε ποτέ σε τρίτους. Μπορείτε να διαγραφείτε από τη λήψη αυτών των μηνυμάτων ηλεκτρονικού ταχυδρομείου ανά πάσα στιγμή με μελλοντικό αποτέλεσμα:

μέσω email στο Isaak.finanz@gmail.com , τηλεφωνικώς +49 173 588 7337
+49 89 444 29 371 , ταχυδρομικά σε ISAAK FINANZ, Candidplatz 11, D-81543 Μόναχο ή ενσωματώνοντας τα email μας Χρησιμοποιήστε τη λειτουργία αποσύνδεσης.

Αποκάλυψη προσωπικών δεδομένων

Η ISAAK FINANZ δεν πουλά διευθύνσεις για Εμπορικοί σκοποί. Η προώθηση διευθύνσεων πραγματοποιείται μόνο με Η συγκατάθεσή σας.

Πόσο καιρό αποθηκεύουμε τα δεδομένα σας;

Τα προσωπικά σας δεδομένα θα διαγραφούν ή θα αποκλειστούν αμέσως ο σκοπός της αποθήκευσης δεν ισχύει. Ένας αποθηκευτικός χώρος μπορεί να το κάνει Επιπλέον, εάν αυτό γίνεται από τον Ευρωπαίο ή τον εθνικό Νομοθέτες σε διατάξεις, νόμους ή άλλους κανονισμούς, στην οποία υπόκειται ο ελεγκτής.

Τα δικαιώματά σας ως χρήστη

Τηρούμε τις αρχές προστασίας δεδομένων της Ελαχιστοποίηση δεδομένων και περιορισμός αποθήκευσης. Τα δεδομένα σας θα είναι σαν μόλις αναφέρθηκε, αποθηκευμένο από εμάς μόνο εφόσον Αυτό είναι απαραίτητο για τον αντίστοιχο σκοπό ή όπως απαιτείται από το Ορίστε τις περιόδους αποθήκευσης που προβλέπονται από το νόμο.

Μπορείτε πάντα να επικοινωνήσετε μαζί μας με ένα παράπονο για εσάς επικοινωνήστε με την αρμόδια εποπτική αρχή προστασίας δεδομένων. Τα δικα σου Η αρμόδια εποπτική αρχή εξαρτάται από την κατάσταση της δικής σας Τόπος διαμονής, η εργασία σας ή ο φερόμενος τραυματισμός. ΕΝΑ Ένας κατάλογος των εποπτικών αρχών βρίσκεται στη διεύθυνση:
www.bfdi.bund.de/DE/Infothek/Anschriften_Links/anschriften_links-node.html

Οποιαδήποτε συγκατάθεση για αποθήκευση, επεξεργασία και χρήση Μπορείτε - όπως ήδη αναφέρθηκε παραπάνω - τα προσωπικά σας δεδομένα ανά πάσα στιγμή εύκολα και δωρεάν μέσω email ( Isaak.finanz@gmail.com ) ή γραπτώς, εν όλω ή εν μέρει με μελλοντικό αποτέλεσμα ανάκληση (ανάκληση προς αποστολή: ISAAK FINANZ, Candidplatz 11, D-81543 München, Isaak.finanz@gmail.com ).
Το Νομιμότητα μέχρι την παραλαβή της ανάκλησης Η επεξεργασία δεδομένων παραμένει ανεπηρέαστη.

Μπορείτε επίσης να χρησιμοποιήσετε τα ίδια στοιχεία επικοινωνίας για πληροφορίες σχετικά με το δικό σας ζητήστε αποθηκευμένα προσωπικά δεδομένα και έχετε δικαίωμα για τη διόρθωση λανθασμένων δεδομένων.

Έχετε το δικαίωμα να διαγράψετε τα δεδομένα σας ή να περιορίσετε το Επεξεργασία, υπό την προϋπόθεση ότι έχουμε τα δεδομένα σας λόγω νομικών υποχρεώσεων δεν επιτρέπεται ακόμη η διαγραφή.

Έχετε επίσης το δικαίωμα να μεταφέρετε τα δεδομένα που μας έχετε δώσει σε εσάς ή να το μεταβιβάσει σε τρίτο μέρος.

Μπορείτε να αντιταχθείτε στην επεξεργασία των δεδομένων σας ανά πάσα στιγμή, που λαμβάνει χώρα βάσει του Art. 6 Abs. 1 λίτρο στ) DS-GVO μαζί μας εισάγετε.

Κρυπτογράφηση

Για την προστασία της ασφάλειας των δεδομένων σας κατά τη μετάδοση, χρησιμοποιούμε την τρέχουσα κατάσταση της τέχνης Μέθοδος κρυπτογράφησης.

Χρήση των Χαρτών Google

Δεσμευόμαστε τους χάρτες της υπηρεσίας "Χάρτες Google" του παρόχου Google LLC, 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, ΗΠΑ, ένα. Μπορείτε να βρείτε τους όρους χρήσης της Google στη διεύθυνση: https://www.google.com/policies/privacy/

Βίντεο YouTube

Δεσμεύουμε τα βίντεο της πλατφόρμας "YouTube" του παρόχου Google LLC, 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, ΗΠΑ, ein. Μπορείτε να βρείτε τους όρους χρήσης της Google στη διεύθυνση: https://www.google.com/policies/privacy/

Vimeo

Δεσμεύουμε τα βίντεο της πλατφόρμας "Vimeo" του παρόχου Vimeo LLC, 55 West 18th Street, Νέα Υόρκη, Νέα Υόρκη 10011, α. ο Οι Όροι Χρήσης του Vimeo βρίσκονται στη διεύθυνση: https://vimeo.com/privacy

Χρησιμοποιούμε cookies για να βεβαιωθούμε ότι μπορείτε να έχετε την καλύτερη εμπειρία στον ιστότοπό μας. Εάν συνεχίσετε να χρησιμοποιείτε αυτόν τον ιστότοπο, υποθέτουμε ότι θα είστε ευχαριστημένοι με αυτόν.

Μάθε περισσότερα